चॅलेंज : या प्रश्नाचे उत्तर देऊन दाखवाच

अट:- खालील प्रश्न तुम्ही जास्तीजास्त 3 वेळाच वाचू शकतात, चिटिंग करू नये.

एकदा एका अस्वलाला नदीच्या काठी 6 हत्तीचा कळप चाललेला दिसतो, प्रत्येकी एका हत्तीवर 2 या प्रकारे माकडे बसलेली असतात, त्यातील प्रत्येक माकडांच्या हातात एकेक सफरचंद असते, आणि त्यातील 3 सफरचंद मध्ये प्रत्येकी 3 अळ्या असतात, त्यातील एका माकडाला एक बिबट्या पळवतो, तर एका हत्तीवर एक सिंह चालून येतो,

तर या कथेत एकूण किती जनावरे नदीच्या बाजूने चालले होते?

उत्तर द्यायचे प्रयत्न करा, तुमच्या मित्रांना ही विचारा.

Advertisements

4 thoughts on “चॅलेंज : या प्रश्नाचे उत्तर देऊन दाखवाच

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s