सत्य किस्सा- पक्के पुणेरी पोलिसवाले काका vs …

एक किस्सा आठवला, साधारण 2 वर्षांपूर्वी, म्हणजे 2015 साली, सिंहगड रोड, पुणे, आजारी होतो, खूप युटर्न मारून यावे लागते म्हणून मी संतोष हॉल येथे गाडी लावून आमच्या फेमिली डॉक्टरकडे गेलो, तिथून तपासून झाले, मग पुन्हा चालत यायला निघालो, सिग्नल ला पेडिस्टल ला थांबलो.

संध्याकाळची वेळ असल्याने साहजिकच तुफान ट्रॅफिक, रस्ता क्रॉस करायच्या प्रयत्नात मी गप्प उभा होतो, सिग्नल लागला , पण गाड्या थांबायला तयार नाहीत, सगळे थांबले, इतक्यात इकडे तिकडे गाडी वेडीवाकडी करत, धडपडत एक टिपिकल बाईक वरून पोरगा आला, आपले केस बिस वाढवलेले, दाढी वाढलेली टिपिकल एकदम भाई टाईप…

….

तो येऊन त्या पोलिसांना पाहून पेडिस्टल च्या पुढे पटकन थांबला…

पोलीस – ए!!!!गाडी मागे घे…

आता त्याचा मागे इतर गाड्या असल्याने त्याला फार मागे येता आले नाही

..

पोलीस – तुला गाडी मागे घ्यायला सांगितली ना!! पांढऱ्या रेषे मागे घे।

..

तो (रुबाबात) – रेषेच्या थोडीशीच पुढे आहे ना

पोलीस – थोडीच? तुझं थोडसं लायसन्स जप्त करू का??

त्या पोराने जागा मिळेल तशी कशीबशी गाडी पांढऱ्या रेषेमागे घेतली…

सॅल्युट त्या पोलिसांना … जे नुसताच दंड करण्या ऐवजी शब्दाने का होईना पण धडा शिकवतात

पण त्या पोराचा चेहरा बघण्यासारखा झाला होता…. पक्के पुणेरी पोलीस होते ना….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s