या प्रश्नाचे उत्तर देऊन दाखवा… Part 3

फ़क्त हुशारच उत्तर देऊ शकतील…
तुम्ही गाडी चालवत मुंबईहून पुण्याला जात आहात. 

एकूण अंतर 175 km आहे.

गाडीचा वेग 60 km/h आहे.

पेट्रोलचा भाव 68 ₹/लि. आहे.

गाडीत एकूण 4 माणसं बसलेली आहेत.
प्रश्न असा आहे, चालकाची जन्मतारीख किती आहे ?
प्रश्न नीट वाचा उत्तर सापडेल बघा निट विचार करा…

Advertisements

2 thoughts on “या प्रश्नाचे उत्तर देऊन दाखवा… Part 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s