बायकोवर कविता

*हलकी-फुलकी , मजेशीर , एक चांगला मॅसेज देणारी प्रा. विजय पोहनेरकर  यांची  नो टेन्शन कविता 😃*

*जे नवरे आपल्या बायकोचा आदर करतात त्यांनी आपल्या स्वतःच्या बायकोला आवर्जून वाचून दाखवावी !*😃

*मला खात्री आहे बायका तर नक्कीच नवऱ्याला वाचून दाखवतील !😃*

*आणि खरंच या कवितेमुळे घरातलं वातावरण आनंदी झालं तर दोन शब्दांची पोच पावती द्यावी 😃!*

————————————————

————————————————
*बायको जर नसेल तर* 

*राजवाडा पण सुना आहे*

*बायकोला नावं ठेवणे हा* 

*खरंच गंभीर गुन्हा आहे*
*खरं पाहिलं तर तीच्या शिवाय* 

*पानही हालत नाही*

*घरातलं कोणतंच सुख*

*बायको शिवाय फुलत नाही*
*नौकरी अन पगारी शिवाय*

*नवऱ्या जवळ आहे काय ?*

*तुलनाच जर केली तर*

*सांगा तुम्हाला येतं काय ?*
*स्वच्छ , सुंदर , पवित्र घर*

*बायकोमुळे असतं*

*नवरा नावाचं विचित्र माणूस*

*तिलाच हासत बसतं*
*वय कमी असून सुद्धा*

*मुलगी समजदार असते*

*बायको पेक्षा नवऱ्याचे वय*

*म्हणून जास्त असते !*
*तिचा दोष काय तर म्हणे*

*चांगल्या सवयी लावते*

*कुटुंबाच्या कल्याणासाठी*

*दिवस रात्र धावते*
*चिडत असेल अधून मधून*

*सहनशीलता संपल्यावर*

*तुम्हीच सांगा काय होणार*

*चोवीस तास जुंपल्यावर*
*बायकोची टिंगल करून*

*फिदी फिदी हासू नका*

*तिच्या यादीत मूर्ख स्थानी*

*नंबर एक वर बसू नका*
*बायको म्हणजे अंगणातला*

*प्राजक्ताचा सडा*

*बायको म्हणजे पवित्र असा*

*अमृताचा घडा*
*बायको म्हणजे सप्तरंगी*

*इंद्रधनुष्य घरातलं*

*देवासाठी गायलेलं*

*भजन गोड स्वरातलं*
*नवरोजी बायकोकडे*

*माणूस म्हणून पहा*

*तिचं मन जपण्यासाठी*

*थोडं शांत रहा*
*कधीतरी कौतुकाचे*

*दोन शब्द बोलावत*

*तिच्या वाट्याची दोन कामं*

*आनंदाने झेलावेत*
*बायकोचं कौतुक करणं म्हणजे*

*नवरे वाईट नसतात*

*कधी कधी विनाकारण*

*टिंगल करत बसतात*
*प्रा. विजय पोहनेरकर*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s