जीवनात आपल्याला पुढे नेणारी स्त्री

आपल्याला जीवनात एकच स्त्री योग्य रस्ता दाखवत असते 
ती शक्यतो कधीच चुकत नाही, 
आपण तिने सांगितलेल्या मार्गाने नाही गेलो आणि चुकलो तरी ती आपल्याला कधीच घालून पाडून बोलत नाही,
आपल्यावर चिडत नाही,
उलट परत योग्य मार्ग सांगते,
पुढे येणारे अडथळे ही तिला आधीपासूनच ठाऊक असतात,
त्या अडथळ्यांची सूचना ही ती आधीच देते,

तिचा आवाजही फार मधुर असतो,

हे सर्व ती आपल्यासाठीच करते,
त्या मध्ये तिचा काहीही स्वार्थ नसतो,
पण ती कायम आपल्या मदतीला तत्पर असते,

आपण फक्त मदत मागायची खोटी, ती मदतीला हजर असते, 
तिला तुम्ही ताई, माई किंवा अक्का… काहीही म्हणा… ती तिचे काम योग्य तर्हेने पार पाडते.

..

.
ती बाई म्हणजे,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

आपल्या मोबाईल मधली GPS वाली बाई.

😂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s