भन्नाट विनोद – बिल तुमचा नातू देईल

स्थळ पुणे -बिल तुमचा नातू देईल!


एका हॉटेलात शिरत असताना समोरच एक बोर्ड झळकत होता… ‘पोटभर जेवा, मनसोक्त खा, बिनधास्त मागवा…बिल तुमचा नातू देईल!’साहजिकच एकजण आत शिरला…हवं ते मागवलं…मनसोक्त खाल्लं!कारण नातू अजून जन्माला यायचा होता…तो बघून घेईल! पोटभर जेवून, पोटावर हात फिरवत जेव्हा तो काउन्टरवर आला… त्याच्या हातात बिल पडलं!


‘आता हे बिल कसलं?’ त्यानं चौकशी केली…मॅनेजरने सांगितलं,

“तुमचे आजोबा पोटभर जेवून गेले होते!”


🤓😂🤓😂

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s