भन्नाट विनोद – बिल तुमचा नातू देईल

वाचाल तर मनसोक्त हासाल

Advertisements

व्हाट्सअप्प फेसबुक वरून लोकांचा स्वभाव 😂😂😂

वाचाल तर हसाल

लेटेष्ट किस्सा – काल एका पार्टीत जरा जास्तच झाली… 

कधीतरी होतंय ओ...

पत्ता विचारणारी / सांगणारी मंडळी आणि प्रकार

पत्ता विचारणारे आणि सांगणारे यांच्या नाना तर्हा

हसून हसून पोटात दुखेल

काही जुन्या - भरपूर नव्या