पत्ता विचारणारी / सांगणारी मंडळी आणि प्रकार

पत्ता विचारणारे आणि सांगणारे यांच्या नाना तर्हा

Advertisements

Whatsapp Group वरील हा किस्सा वाचलाच पाहिजे

एक नंबर किस्सा झाला