या प्रश्नाचे उत्तर देऊन दाखवा… Part 3

या प्रश्नाचे उत्तर द्या

Advertisements

8 असे भयानक? प्रश्न जे अजूनही अनुत्तरित आहेत

असे काही लॉजिकल प्रश्न ज्याची उत्तरे अजून नाहीत.

काही हाय लॉजिकल आणि मजेदार प्रश्न…

काही प्रश्न असे असतात, जे मजेदार तर असतातच, त्यात लॉजिक ही असते, पण त्याची उत्तरेच अस्तित्वात नसतात... या लेखात मी मला कायम पडणारे काही प्रश्न लिहिलेले आहेत, -ज्याची उत्तरे मिळणे कदाचित अशक्यच 😂😂😂 ©putoweb.in All rights reserved. 1) बॅटमॅन, स्पायडरमॅन ई. मास्क घालतात, कारण त्यांना त्यांची ओळख लपवायची आसते, पण.... Ninja Turtles मास्क का घालतात? … Continue reading काही हाय लॉजिकल आणि मजेदार प्रश्न…